בית

חדשות

מדורים

ספרו לנו

ישיבת ההסדר מעלות בשיר חדש: איככה

אסתר אביטן
השיר יוצא לקראת תענית אסתר וימי הפורים, ובצל המלחמה.

ישיבת ההסדר במעלות בשיר חדש, שמילותיו לקוחות מתוך תפילתה של אסתר: "כי איככה אוכל וראיתי ברעה אשר ימצא את עמי, ואיככה אוכל וראיתי באבדן מולדתי".
השיר הולחן בעקבות פסקה על הרב קוק זצ"ל שאת משמעותה מסביר הרב יהושע ויצמן, ראש הישיבה, בהסבר עמוק, המאפיין בעוצמה גם את מציאות ימינו:

בעזרתא דשמיא פעם בשמחת פורים, בשעה שהרב (קוק זצ"ל) היה בהתרוממות הרוח בשלשתיה כדת, עלה על השולחן וקרא בקול רם ובתלהבות קודש: "ואיככה אוכל וראיתי באובדן מולדתי" – זו כל התורה כולה (באר מגד ירחים – הרב עוזי קלכהיים זצ"ל) אם כך אמר הרב תוך כדי השתייה כדת, צריך לדרוש את הסודות העמוקים שיש כאן, שהרי "נכנס יין יצא סוד".

מהי כוונתו של הרב? כתוב "ותקם אסתר ותעמוד לפני המלך" ומיד אחר כך אסתר אומרת לפני המלך את מילות הפסוק "ואיככה". חז"ל אומרים שאין 'המלך' אלא הקב"ה. אסתר אמרה את המילים הללו בשני מישורים – ברובד האחד למלך אחשורוש, אבל בעומק אמרה את המילים הללו לקב"ה בעצמו – "איככה אוכל וראיתי באבדן מולדתי", הרי אתה הבטחת לעם ישראל נצחיות, עם ישראל לא מיכלה מן העולם! שהכל יתהפך לטובה – הרעה תהפך לטובה ורק בניין יצמח מזה! "בצר הרחבת לי" דרשו חכמים, שמכל צרה יוצאת רווחה (ירושלמי, תענית). אסתר רואה את העתיד, איך הכל מתהפך לטובה. דווקא הביטויים האלה של הרעה והאובדן, הם אלה. שמתהפכים לטובה. הרעה מתהפכת לטובה, האובדן מתהפך לקוממיות ולבניין – ליישוב מולדתי. "זאת כל התורה כולה" – כי מגמת התורה כולה היא הופכת את הרע לטוב, ואת האובדן לבניין.

מילים: אסתר ח', ו' לחן: תלמידי הישיבה – מלאכי קרימולובסקי ויאיר דרור ביצוע: תלמידי הישיבה הפקה: מיאל מסוארי ועמי נגר הפקה מוזיקלית: סער יפה צילום והפקת קליפ: אליאל בסיל עיצוב עטיפה: אסתר אביטן עיצוב גרפי.

 

אנחנו רוצים לשמוע אותך!

אבל רק רשומים יכולים להגיב...

כתבות אחרונות

מבט הסטורי | מבט חיובי

היסטוריה יומית: הרזיסטאנס הצרפתי

מבט הסטורי | מבט חיובי

היסטוריה יומית: פסל החירות

מבט הסטורי | מבט חיובי

היסטוריה יומית: ליל הגשרים

מהשבוע האחרון

מבט הסטורי | מבט חיובי

היסטוריה יומית: המגנה כרטה

מבט הסטורי | מבט חיובי

היסטוריה יומית: נפוליאון בשיאו

מבט הסטורי | מבט חיובי

היסטוריה יומית: הרבי מליובאוויטש

מבט הסטורי | מבט חיובי

היסטוריה יומית: קונגרס ברלין

התחברות