בית

חדשות

מדורים

ספרו לנו

שוק העבודה במגמת התאוששות

Pexels

משרד העבודה פרסם ניתוח ולפיו שיעור התעסוקה המותאם ושיעור ההשתתפות עלו בכ-0.4 ו-0.5 נקודות אחוז בהתאמה בחודש מרץ. עם זאת, שיעור התעסוקה עדיין נמוך בכ-1.3 נקודות אחוז מהשיעור שהיה לפני פרוץ המלחמה.

• שיעור ההשתתפות בכוח העבודה (מועסקים ומחפשי עבודה כשיעור מכלל האוכלוסייה), עמד על 62.9% – עליה של 0.4 נקודות אחוז לעומת חודש פברואר.

• שיעור התעסוקה המותאם (מועסקים כשיעור מכלל האוכלוסייה, לא כולל חופשה ללא תשלום מסיבות כלכליות) עמד על 59.8% – עלייה של 0.5 נקודות אחוז לעומת חודש פברואר.

• שיעור האבטלה המותאם (בלתי מועסקים כשיעור מכוח העבודה, כולל חופשה ללא תשלום מסיבות כלכליות) עמד על 4.3% – ירידה של 0.2 נקודות אחוז מחודש פברואר, אך 0.8 נקודות אחוז יותר מחודש ספטמבר.

• שיעור הנעדרים מסיבות כלכליות (כשיעור מכוח העבודה) עמד על 1.0% – ירידה של 0.2 נקודות אחוז מחודש פברואר.

• שיעור המשרות הפנויות עמד על 4.3% – עליה של 0.2 נקודות אחוז לעומת חודש פברואר.

שר העבודה, יואב בן צור: "משרד העבודה מבצע ניתוח הדוק לממצאים השוק וזאת כדי להתאים את פעילות המשרד ואת הקצאת המשאבים הנדרשים לשוק העבודה המשתנה".

ישראל אוזן, מנכ״ל משרד העבודה: "תפקידנו לדאוג לשוק העבודה ולכן פילוח הנתונים הכרחי ומצביע על המקומות שדרושים את התערבותנו. נזרים את המשאבים למקומות אלו".

אנחנו רוצים לשמוע אותך!

אבל רק רשומים יכולים להגיב...

כתבות אחרונות

ביטחון | חדשות בקטנה | חרבות ברזל | מבט חיובי

חיסול במתקפה משולבת בצידון

מבט הסטורי | מבט חיובי

היסטוריה יומית: נפרד ולא-שווה

בעולם | חדשות בקטנה | חרבות בקטנה

דיונים נוספים בהאג: "לא יעצור אותנו"

מהשבוע האחרון

מבט הסטורי | מבט חיובי

היסטוריה יומית: הסכמי סייקס פיקו

בעולם | חדשות בקטנה | מבט חיובי

ממשלה חדשה בהולנד: קו פרו-ישראלי

יזכור, לב, מבט חדש

חדשות בקטנה | מבט הסטורי | מבט חיובי

יום הזיכרון: התהוות היום וההנצחה

מבט הסטורי | מבט חיובי

היסטוריה יומית: המזון המהיר

התחברות